V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

bolest

bolest