V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

pH neutrální

pH neutrální