V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

spánek

spánek