V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

užívání

užívání